Forsie

May the Forsie be with you!

Forsie is een oud Gronings woord dat Kracht betekent. Forsie biedt denkkracht, ontwikkelkracht, ervaringskracht en menskracht.

 

Sinds 2020 ondersteunt Forsie gemeentes, (zorg-)organisaties, burgers, gezinnen en onderzoek. Dit doet zij door de inzet van professionele ervaringsdeskundigheid en kennis.
Ook zijn er de Expertkennis teams, groepen met ervaringen wat betreft dakloosheid, armoede, verslaving of GGZ verleden. Deze ervaringsdeskundige groepen worden ingezet om naar beleidsplannen te kijken en te toetsen aan de werkelijkheid en de leefwereld. Advies geven voordat een gemeente begint met het maken van beleid of projecten.
Forsie werkt veel in Groningen, maar heeft ook projecten over de inzet van ervaringskennis in het midden van het land en samenwerkingen met professionals in bijvoorbeeld Brabant. De afstand is nooit een probleem.
Kwartiermaken, projectleiden, advisering, (gast-)lessen of onderzoek zijn een aantal taken waarvoor Forsie regelmatig wordt gevraagd.

Heb je een vraag, neem vrijblijvend contact op. Don't be a stranger!