Forsie

May the Forsie be with you!

Forsie is een creatie van Margreet Timmer.

 

Tijdens het werken binnen de GGZ en maatschappelijke opvang en na het afronden van de HBO opleiding Ervaringsdeskundige in Zorg en welzijn kwam zij erachter dat belangrijke besluiten voor kwetsbare doelgroepen voornamelijk bedacht en ontwikkeld werden door organisaties en mensen die wel de wetenschappelijke en praktijkkennis hebben, maar geen ervaringskennis.
Er wordt, goedbedoeld, beleid gemaakt, grote projecten opgezet, innovatietrajecten bedacht en soms aan het eind wordt de doelgroep gevraagd wat zij ervan vindt. In plaats vanaf het directe begin.
Maar ook in het klein. Teams binnen het sociale domein, de GGZ of beschermd wonen die vergaderen OVER iemand en een plan maken voor iemand, zonder diegene zelf uit te nodigen mee te praten over wat voor haar werkt. Groepen die in krapte leven, mensen die (even) niet mee kunnen doen, gezinnen die knel zitten krijgen hierdoor vaak het gevoel dat zij niet meer dan een nummertje zijn, die door het hoepeltje van het systeem moeten springen. De mens niet direct betrekken kost geld, welzijn, lichamelijke welzijn, hoop en herstel. De inzet van ervaringsdeskundigheid ondersteunt herstel.

Hulpverlening, beleid en innovaties kan beter, wanneer papier minder leidend wordt.
Daarom besloot zij onder andere zelf bij beleid te gaan adviseren, maar ook de waardevolle ervaringskennis van een Expert kennis team op een eenvoudige flexibele manier aan te bieden. Aan organisaties en gemeentes. De verschillende Forsie Expert kennis teams bestaan uit een groep van 5 ervaringsdeskundigen, afhankelijk van het onderwerp. Zij hebben ervaring op het gebied van dak- en thuisloosheid, beschermd wonen, psychische kwetsbaarheid, armoede of verslaving en kunnen met een professionele afstand hun eigen ervaringen inzetten.

Bij Forsie komen eerdere werkervaringen en kennis van Margreet Timmer samen, zoals het projectleiderschap binnen afdelingen Communicatie, haar lidmaatschap als Medezeggenschapslid binnen de GGZ en haar functie als Ervaringsdeskundige.
Linkedin