Forsie

May the Forsie be with you!

 
Om te leren van de ervaringskennis van cliënten, bewoners en burgers; Om oprechte en onafhankelijk adviezen te krijgen over beleid of zorg; Om te zorgen voor duurzame en praktijkgerichte oplossingen; Om gesteund te worden bij maatschappelijke innovaties; Om de kracht van verhalen en het narratief optimaal te benutten; Om de weg te vinden in de wereld van ervaringsdeskundigheid; Om gebruik te maken van collectieve ervaringskennis.


Scholen
De Forsie Levende Boeken groep (Human Library) bieden studenten van verschillende opleidingen (bijv.Hanzehogeschool Groningen) de mogelijkheid te praten met mensen met ervaringskennis. Om te vragen wat zij nu echt nodig hadden tijdens hun dakloosheid, psychose, verslaving of anders. Wie of wat het verschil heeft gemaakt en waarom? En wat zij de student adviseren. Ook worden er gastlessen gegeven over onder andere Stigma of Herstel ondersteunende zorg.

Gemeentes
Margreet werkt als ervaringsdeskundig adviseur Kansrijke Start Stedelijk Groningen. En als beleidsadviseur en kwartiermaker ervaringsdeskundigheid voor de gemeente Groningen. Ook worden de onafhankelijk Forsie Expert kennisteams(Dak-en thuisloosheid, verslaving, beschermd wonen, armoede of psychische kwetsbaarheid) veelvuldig ingezet. De Forsie Expert kennis teams bestaan uit leden met eigen ervaring. Zij lezen mee met ontwikkelen van nieuw beleid en of plannen voor Inkoop zorg en adviseren daarbij. Gezamelijke doel van al deze functies is te voorkomen bij ontwikkelen van beleid en innovaties dat het paard achter de wagen gespannen wordt.

Coaching & Ondersteuning
Individuele (en naasten) en groepen ondersteuning bij herstel. Ook kan intervisie worden gegeven voor ervaringsdeskundigen. Er is kennis en ervaring met Photovoice, Herstellen doe je zelf, het maken van een Signaleringsplan, Co actief coachen, ACT en Yucel. Vraag gerust.

Klankbordgroepen
Zoals bijvoorbeeld voor het onderzoek naar ervaringsdeskundigheid binnen gemeentes. Of het onderzoek naar de belemmering van participatie door stigmatisering binnen gemeentes. De inbreng van ervaringsdeskundigheid in een klankbordgroep zorgt voor een inhoudelijk oprechte basis.

Bijdrage aan onderzoek
Forsie draagt haar steentje bij aan verschillende projecten en onderzoeken. Als cliëntvertegenwoordiger voor Rob Giel Onderzoekscentrum, als kwartiermaker voor het vernieuwende onderzoek Proeftuin of het co-leiden van groepen voor Mentalhealth.  

Ambassadeurschap en netwerken
Als ambassadeur van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen en actief lid van o.a. de stichting CéZetPé draagt Forsie bij aan de positionering van ervaringsdeskundigheid.
Tevens werkt Forsie nauw samen met het Belevenishuis waardoor een breed landelijk aanbod kan worden geboden wat betreft presentaties, workshops en onderzoek.

Zorgaanbieders
Professioneel advies over de inzet van ervaringsdeskundigen op gebied van Herstel ondersteunende zorg en projectleiding.
Presentaties en workshops over verschillende thema's door de Expertkennis Teams. En advies op het gebied van e-health en blended werken.