Forsie

May the Forsie be with you!

Training Herstelondersteunende zorg  (training_HOZ.pdf)

Samenwerking het Belevenishuis & Forsie

Herstelondersteunende zorg is alle zorg die ten dienste staat van herstelprocessen van cliënten. Herstelondersteunende zorg heeft tot doel de cliënt te helpen zoveel mogelijk haarzelf te helpen. Zij sluit aan bij de overlevingsstrategieën van de cliënt en moedigt haar aan deze verder te ontwikkelen.
Op collectief niveau is het herstelconcept onlosmakelijk verbonden met zelfbeschikking, empowerment en met het tegengaan van stigma en discriminatie. Om herstelondersteunend te werken is de visie van herstel een waarde van waaruit gewerkt wordt.

De training Herstelondersteunende zorg leert:

 • Wat is nou die herstelvisie?

 • Wat betekent ervaringsdeskundigheid eigenlijk?

 • De thema’s van Herstelondersteunende zorg worden nader uitgelegd:
  Presentie
  Bescheiden professionele houding
  Eigen verhaal en de expertkennis van de cliënt als uitgangspunt nemen
  Eigen kracht vergroten
  Ondersteuning naasten stimuleren

Studenten zullen aan de hand van (soms persoonlijke) voorbeelden van de trainers als cliënt én als ondersteuner én kleine aansprekende oefeningen de stof tot zich nemen. Er wordt zoveel mogelijk met praktische aansprekende oefeningen gewerkt, zoals het Etikettenspel. Dit zorgt ervoor dat de groep op een positieve manier de belangrijke onderwerpen tot zich kan nemen, en goed begrijpt. Er is ruimte voor vragen en gesprek.

Na de training weten de studenten:

 • wat de herstel visie en ervaringsdeskundigheid is;

 • wat de thema’s zijn van Herstelondersteunende zorg;

 • hoe zij deze thema’s op eigen wijze kunnen inzetten.

Tijdsduur

De training beslaat 2 dagdelen (2 x 3 uur).

Tevens is er de mogelijkheid van een verkorte versie als onderdeel van een themadag of gastles. (2 uur)

De trainers
Bonnie Geus en Margreet Timmer zijn beide professionele ervaringsdeskundigen met ervaring met het werken binnen het sociaal domein en de ggz.

Zij zijn gewend trainingen te verzorgen en te werken met verschillende doelgroepen en methodieken zoals Positieve gezondheid, coaching, netwerk gericht werken, herstel fases en groepsdynamiek.

Bonnie Bakkeren - Geus
www.hetbelevenishuis.nl

Margreet Timmer
www.forsie.nl